Vestdijkkroniek. Jaargang 1983


auteur: [tijdschrift] Vestdijkkroniek


bron: Vestdijkkroniek. Jaargang 1983. Drukkerij H. Gianotten, Tilburg 1983


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Vestdijkkroniek. Jaargang 1983


Inhoudsopgave

[Nummer 38] Vestdijk en Proust: De doorwerking van ‘A la recherche du temps perdu’ in ‘De laatste kans’ Toke van Helmond

Vestdijk en Rilke: De invloed van Rainer Maria Rilke in de poëziekritiek en de vroege gedichten van Simon Vestdijk Kees Broere

Vestdijk en Scott: De invloed van Scott en diens navolgers op ‘De vuuraanbidders’ P.J.L.M. Hammann

Vestdijk en Joyce: Meneer Vissers Harlingen en het Dublin van Ulysses L.F. Abell

Profeet en exegeet: Hoe een profeet andermaal zijn stokpaardje bereed, of hoe een exegeet een ketter 't vertrouwde lijntje aanbond en deze zich daarvan losrukte. G.H. Wynia

[Nummer 39] G.H. Wynia Een interpretatie van S. Vestdijks ‘Water in zicht’

P. Steyaert Vestdijks ‘Symfonie van Victor Slingeland’, een symbool van onze wereldbeschaving?

L.G. Abell-van Soest De vrouw op de Grünstein

Ed van Dompselaar Vrijheid op afbetaling

Boekbespreking R.F.M. Marres: Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk; de vertelsituatie en de hoofdmotieven. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1983.

Naar aanleiding van ‘Een musicologische climax in Het glinsterend pantser’ van P.S.N. Oost

[Nummer 40] L. Nachtergaele Enkele overwegingen over Vestdijks opvatting van de historische roman

Harm de Jonge Geheime genootschappen en gluurders Angst en angstbestrijding bij Vestdijk

Tini Booij ‘Bericht uit het hiernamaals’, de allegorie van een roman

W.S. Huberts Vestdijk in statu nascendi

Boekbespreking Rudi van der Paardt: Je kunt er toch bij blijven zitten? Een verzameling kritieken op de romans van S. Vestdijk. Uitgeverij De Bezige Bij. Amsterdam 1983. Prijs: f 47,50.

[Nummer 41] Ter inleiding

H.A. Wage Over de historische roman als platform voor Vestdijk

[Vestdijk over de historische roman]

J.J. Oversteegen Een otter in het bolwerk Causerie over Vestdijk, Forum en de historische roman

[Ter Braak in kritiek op Boudier-Bakker]

Rudi van der Paardt In het spoor van Nellie Over Vestdijks antieke romans en verhalen

[Ter Braak kritische beschouwing over B. Stroman]

Ton Anbeek Vestdijks beeld van de tweede wereldoorlog: ‘Pastorale 1943’ en ‘Bevrijdingsfeest’

Jean Brüll Vestdijkiana Extrachronica

Vestdijkessayprijsvraag