Voortgang. Jaargang 20


auteur: [tijdschrift] Voortgang


bron: Voortgang. Jaargang 20. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 2001


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Voortgang. Jaargang 20

bron

Voortgang. Jaargang 20. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 2001

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr _voo004200101_01
logboek

- 2011-11-16 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Voortgang. Jaargang 20 uit 2001.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

p. 35-40, 67-71, 108-109, 140-141, 160, 205, 256-257: de eindnoten op deze pagina's zijn in de lopende tekst geplaatst. Betreffende pagina's zijn daardoor komen te vervallen.

p. 104: noot 20 heeft geen nootverwijzing in de tekst en is daarom door de redactie geplaatst.

Advertenties zijn niet opgenomen. Pagina 266-267 zijn hierdoor komen te vervallen.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 2, 6, 46, 72, 144, 164, 206, 264) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.


[pagina voorplat]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

XX

Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam

Nodus Publikationen Münster

2001


[pagina 1]

VOORTGANG

 

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK


[pagina 3]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

XX

Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam

Nodus Publikationen Münster

2001


[pagina 4]

Colofon

 

VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek XX, 2001

 

Redactie:

prof. dr. C. van Bree (UL)
prof. dr. G.R.W. Dibbets (KUN)
dr. E.F.A.J. Ensink (RUG)
prof. dr. Anja de Feijter (KUN)
prof. dr. J.D.F. van Halsema (VUA)
prof. dr. Th.A.J.M. Janssen (VUA)
dr. J. Noordegraaf (VUA)
prof. dr. Gisela Redeker (RUG)
prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld (VUA)
prof. dr. Marijke Spies (VUA)
prof. dr. Johanna Stouten (Sorbonne)
prof. dr. A. Verhagen (UL)
prof. dr. H.T.M. van Vliet (Huygens-Instituut, VUA)

 

Redactiesecretariaat:

p/a Opleiding Nederlands
Faculteit der Letteren
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
NL-1081 HV Amsterdam

 

Abonnement op aanvraag mogelijk.

 

Tekstverzorging:

Lida Zutt

 

ISSN 0922-7865

ISBN 3-89323-446-2 (Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Münster)

ISBN 90-72365-72-0 (Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam)

 

© Voortgang 2001

 

Auteursrechten voorbehouden. Voor overname van artikelen of van (een) gedeelte(n) daaruit kunt u zich richten tot de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL - 1081 HV, Amsterdam.


[pagina 5]

Inhoud


H. Duits, Om de eenheid en vrijheid van de gehele Nederlanden: Jacob Duyms Ghedenck-boeck (1606) als politiek manifest 7
 
Roel Zemel, Over drie romans in de Torec 47
 
Igor van de Bilt, Adriaan Kluit (1735-1807) en het genus: over analogie en usus 73
 
Anneke Snel, Een dame uit het fin de siècle in een dun historisch jasje. Over Lioba uit Lioba, Drama, Van Trouw van Frederik van Eeden 117
 
Sebastien Valkenberg, Een dichterlijke overwinning op de filosofie. Een verkenning van de schopenhaueriaanse voorstellingen in Frederik van Eedens Lioba 145
 
Ralf Grüttemeier, Kanttekeningen bij het beeld van J.C. Bloem 165
 
Ingeborg de Lange, De [Nieuwe Bijbelvertaling]: een nieuwe vertaling? 179
 
Bart Bossers, De lange arm van Labov. Over taalachterstanden, meertaligheid en onderwijs in eigen taal 207

 


[pagina 268]

VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek I-XX (1980-2001)

 

Besteladres:

 

Stichting Neerlandistiek VU

Faculteit der Letteren

Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105

NL-1081 HV Amsterdam

 

Nodus Publikationen

Postfach 5725

D-48031 Münster

http://go.to/nodus


[pagina binnenkant achterplat]

ISBN 3-89323-446-2

ISBN 90-72365-72-0