Voortgang. Jaargang 21


auteur: [tijdschrift] Voortgang


bron: Voortgang. Jaargang 21. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 2002


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Voortgang. Jaargang 21


Inhoudsopgave

Joannes Vollenhove als dienaar des woords G.R.W. Dibbets

Een leerachtigh treurspel Joost van den Vondels Adam in Ballingschap opnieuw gelezen F. de Schutter

Redelijkheid, emotie en betrokkenheid in Vondels Lucifer Een statistisch-stilistische studie naar de functie van de claus, het perceptief continuüm en het enjambement Arjan van Leuvensteijn en Evert Wattel

NT2 in New Jersey in 1730 Francis Harrisons De Engelsche en Nederduytsche School-Meester nader bekeken R.A. Naborn

Lambert ten Kate Hermansz. en Franciscus Junius: ‘Spoorzoekers in dit groote Woorden-woud’ Kees Dekker

De oude Van Dale Inrichting en inhoud van het eerste woordenboek van J.H. van Dale (1828-1872) L. van Driel

Sam Jan en de Noorderlingen Drie Groningse dichters corresponderen met Sam Jan van den Bergh (1837-1848) Rob van de Schoor

‘Fraye historie ende al waer’ Over fictie en werkelijkheid in Karel ende Elegast Céserine Abbenes

De tegenstelling als krachtig propagandainstrument De werking van de semantische tegenstelling in een propagandistisch ontmythologiserings- en mythologiseringsproces Marlies Dijkstra

De poëtica van de literaire kritiek in de Nederlandse literaire tijdschriften 1956 - 2000 Sander Turnhout

Personalia