Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 1852


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Jacobus Adama]

ADAMA (Jacobus) of Adamaeus, Rector der Latijnsche scholen te Sneek, was schrijver van eenige Colloquia Graeca, even als van een Latijnsch dichtstuk, getiteld:

[p. 49]

Belgica Demologia, qua tumultus Belgici causa et res in Belgio gestae, ab anno 1556 ad annum 1595 recensentur. Franeq. 1595. 8vo.

Zie Mr. S. de Wind, Bibliotheek van Nederl. Geschiedschrijvers, D. I. bl. 278.