Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 1852


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Hendrik of Hein van Aken]

AKEN (Hendrik of Hein van), ook wel Hendrik van Haken genoemd, Pastoor te Corbeke, tusschen Leuven en Brussel, was geboren te Brussel, waarschijnlijk in de dertiende eeuw. Hij bragt den Roman de la Rose van Guillaume de Lorris en Jean de Meung in Nederlandsche dichtmaat over, onder den titel van Het bouc van der Rosen, en is waarschijnlijk ook de dichter van de Historie van Saladyn. Met minder grond wordt door sommigen ook de Natuurkunde van het Geheel-al aan hem toegeschreven, doch in het Comburger MS. moet van hem een gedicht voorhanden zijn. In den Leeckenspiegel is werk van hem ingevlochten, onder anderen zijne berijmde verhandeling Over de Dichtkunst, welke wegens het gezond verstand, dat er in heerscht, door bevoegde beoordeelaars merkwaardig genoemd wordt.

Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. der Dichters, D. III. bl. 47 en 48; Mr. W. Bilderdijk, Taal- en Dichtk. Verscheid. D. I. bl. 146; F.A. Snellaert, Verh. van de Nederl. Dichtk., bl. 61, 67 en 195; J. Clarisse, Inleiding op de Natuurkunde van het Geheel al in de Nieuwe reeks van Werken der Maatsch. van Nederl. Letterk., D. IV. bl. 34.