Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 1852


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Samuel van Alveringen]

ALVERINGEN (Samuel van), een broeder van den voorgaande en na diens dood Heer van Hotwegen geworden, was mede een der teekenaars van het verbond der Edelen, later was hij Schout te Mechelen, en geraakte aldaar in hechtenis toen die stad in 1579 zich met Parma verzoende; doch toen de Staatschen haar in het volgende jaar bij verrassing hadden ingenomen, schijnt hij weder aldaar terug gekomen en in zijn ambt hersteld te zijn, althans men vindt aangeteekend, dat hij in 1581 daarin vervangen is door Libert de Fraisne, Heer van Colput. Hij had in huwelijk Maria van der Aa, bij welke hij kinderen gewonnen heeft. Van de verdere lotgevallen van van Alveringen of de tijd van diens overlijden hebben wij niets aangetroffen.

Zie Te Water, Hist. van het verbond der Edelen, St. II. bl. 151 en 152 en de daar aangehaalde schrijvers.