Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 4


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 4. J.J. van Brederode, Haarlem 1858


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Arnoudt of Aart Druyvesteyn]

DRUYVESTEYN (Arnoudt of Aart), uit een oud en aanzienlijk geslacht te Haarlem in 1577 geboren. Hij was de zoon van Jan Druyvesteyn en Clara Jacobs Joostensz Keyserkind, en bekleedde, na zijne bevordering tot Advokaat, in zijne geboorteplaats aanzienlijke ambten. Zoo werd hij in 1611 Raad, in 1619 tot 1625 Schepen en Burgermeester; terwijl hij ook in 1624 tot Kolonel der Schutterij benoemd werd. Hij overleed den 5den Augustus 1627 en was gehuwd den 2den April 1606 met Anna de Wael, dochter van Johan de Wael, Burgermeester van Haarlem, die hem twee zonen schonk; Jacob die volgt en Johannes, die ongehuwd in 1683 in Venetië overleed. Zij hertrouwde in 1636 met Willem Reijerszoon Buys.

Druyvesteyn was een man van groot vermogen, van veel kunde en vernuft, en beoefende tot uitspanning met goed gevolg de schilderkunst. Hij legde zich voornamenlijk op landschappen en vee toe, die naar het oordeel van kunstregters niet van verdiensten ontbloot zijn.

 

Zie Koning, Tafereel der stad Haarl. D. IV. bl. 150; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch., uit medegedeelde familieberigten aangevuld.