Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 11


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 11. J.J. van Brederode, Haarlem 1865


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Cornelis Loosjes]

LOOSJES (Cornelis), zoon van Adriaan Loosjes en Trijntje Louwrense Louwen, predikant der Doopsgezinden aan de Oostzijde. van Zaandam, sedert 1763 te Haarlem bij de gemeente in de Peuselaarsteeg, in 1791 overleden. Door hem werd in 1758 den doop der bejaarden aan A. van der Os bediend. Hij was oprigter en aanlegger van het bekende tijdschrift de Letteroefeningen. Ook gaf hij de tweede verbeterde uitgaaf van J. Ray, Gods Wijsheid geopenbaard in de Werken der Schepping.

 

Zie Konst- en Letterb. 1813. bl. 359.