Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Eerste stuk


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Eerste stuk. J.J. van Brederode, Haarlem 1874


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[A. Salm]

SALM (A.). Deze kunstenaar, wiens levensloop overigens onbekend is, had een geheel eigene manier van schilderen, in navolging van teekeningen met de pen, en bragt het daarin (meldt Immerzeel) zóó ver, dat men bij den eersten opslag teekeningen meende te zien. Doorgaans schilderde hij zee- en havengezigten met steden en dorpen in het verschiet, goed

[p. 32]

van omtrek en keurig bewerkt. Immerzeel zag van hem eene zee met schepen, fiks en zuiver op een witten grond, in de manier zoo als men die van W. van Velde aantreft. Een diergelijk schilderij hing ook in de atelier van de zeeschilder J.C. Schotel. Hij bloeide waarschijnlijk in de 17e eeuw.

 

Zie Immerzeel; Kramm.