Uiteensetting van die godsdiens


auteur: Abu Bakr Effendi


bron: Abu Bakr Effendi, Uiteensetting van die godsdiens (ed. A. van Selms). North-Holland Publishing Company, Amsterdam / Oxford / New York, 1979 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Uiteensetting van die godsdiens

Abu Bakr Effendi

editie A. van Selms

bron

Abu Bakr Effendi, Uiteensetting van die godsdiens (ed. A. van Selms). North-Holland Publishing Company, Amsterdam / Oxford / New York, 1979 

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr bakr001uite02_01
logboek

- 2010-01-05 AS colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: G 94

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Uiteensetting van die godsdiens van Abu Bakr Effendi, in een editie van A. van Selms uit 1979. Het oorspronkelijke werk verscheen in 1869.

 

redactionele ingrepen

In het origineel wordt pagina xvii gevolgd door pagina 2. Dit is in deze digitale versie ongewijzigd gebleven.

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn in de tekst enkele koppen tussen vierkante haken toegevoegd.

p. 71, 73: op pagina 72 staat na nootverwijzing 2 nog een nootverwijzing 1 in de lopende tekst. De bijbehorende noottekst staat op pagina 73. De noottekst is hier op de goede pagina bij de bijbehorende nootverwijzing geplaatst. Bij voetnoot 3 op pagina 73 zijn er twee nootverwijzingen. De noottekst van noot 3 is bij beide nootverwijzingen geplaatst.

p. 75: van voetnoot 2 ontbreekt in het origineel een nootverwijzing in de lopende tekst. De noot is hier alsnog geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. IV en 260) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina I]

ABU BAKR SE ‘UITEENSETTING VAN DIE GODSDIENS’

 

[pagina II]

isbn 0 7204 8450 2

 

Aangeboden in de vergadering van September 1976

 

[pagina III]

Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 101

A. van Selms

Abu Bakr

se ‘Uiteensetting van die godsdiens’

'n Arabies-Afrikaanse teks uit die jaar 1869

North-Holland Publishing Company, Amsterdam/Oxford/New York, 1979