Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)


auteur: Pieta van Beek


bron: Pieta van Beek, Klein werk : de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Eigen beheer, z.p. z.j. (proefschrift Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678)

Pieta van Beek


Inhoudsopgave

Bij de digitale uitgave van ‘Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607 - 1678)

Samenvatting

Summary

Opsomming

Woord vooraf

1. Inleiding

Verantwoording

2. Levensbeschrijving van Anna Maria van Schurman als vrome, geleerde en polyglotte vrouw

3. De Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica 3.1 Ontstaan

3.2. Drukgeschiedenis

3.3. Polyglottisme

3.4. Indeling

3.5. Verspreiding

4. Uitleiding 4.1. Neolatijn en Nederlands

4.2. Nadere Reformatie

4.3. Vrouwen

Deel II. Grondteksten Brieven Latijnse brieven 1. Woord aan de Lezer

2. Dissertatio

3. Latijnse brief aan Dorothea Moore

Hebreeuwse brief 4. Hebreeuwse brief aan Dorothea Moore

Griekse brieven 5. Griekse brief aan Bathsua Makin

6. Griekse brief aan Bathsua Makin

7. Griekse brief van Meletios

8. Griekse brief aan bisschop van Efeze

Franse brieven 9. Franse brief aan prinses Elizabeth van Bohemen

10. Franse brief aan prinses Elizabeth van Bohemen

11. Franse brief aan mevrouw Coutel

12. Franse brief aan mevrouw Anne de Merveil

13. Franse brief aan prinses Anne de Rohan

14. Franse brief van Anne de Rohan

15. Franse brief aan prinses Anne de Rohan

16. Franse brief aan Marie Jars de Gournay

17. Franse brief aan mevrouw de Saumaise

18. Franse brief aan Marie du Moulin

Gedichten Latijnse gedichten 19. Latijns gedicht voor de Engelse koningin Henriëtte Maria

20. Latijns gedicht voor Mevrouw Marie Jars de Gournay

21. Latijns gedicht op haar levensspreuk

22. Latijns gedicht op haar vermeende vertaling van l'Astreé van d'Urfez

23. Latijns gedicht op de stichting van de Universiteit van Utrecht

Franse gedichten 24. Frans gedicht op de stichting van de Universiteit van Utrecht

25. Frans gedicht voor Utricia Ogle

Deel III vertalingen en commentaar Latijnse brieven 1. Brief van Frederik Spanheim: Woord aan de lezer

1. Commentaar

2. De Dissertatio

2. Commentaar

3. Brief aan Dorothea Moore

Hebreeuwse brief 4. Brief aan Dorothea Moore

3. en 4. Commentaar

Griekse brieven 5. Brief aan Bathsua Makin

6. Brief aan Bathsua Makin

5. en 6. Commentaar

7. Brief van Meletios

8. Brief aan Meletios

7. en 8. Commentaar

Franse brieven 9. Brief aan prinses Elizabeth van Bohemen

10. aan de prinses van Bohemen

9. en 10. Commentaar

11. brief aan Mevrouw Coutel

11. Commentaar

12. brief aan Mevrouw Anne de Merveil

12. Commentaar

13. Brief aan prinses Anne de Rohan

14. Brief van Anne de Rohan aan Anna Maria van Schurman

15. Brief aan prinses Anne de Rohan

13, 14 en 15. Commentaar

16. Brief aan Marie Jars de Gournay

16. Commentaar

17. Brief aan Mevrouw de Saumaise

17. Commentaar

18. Brief aan mevrouw Marie du Moulin

18. Commentaar

Gedichten Latijnse gedichten 19. Gedicht voor koningin Henriëtta Maria van Engeland

19. Commentaar

20. gedicht voor mevrouw Marie Jars de Gournay

20. Commentaar

21. Gedicht op haar levenspreuk

21. Commentaar

22. Gedicht op de geruchten

22. Commentaar

23. Latijns gedicht op de stichting van de Universiteit van Utrecht

23. Commentaar

Franse gedichten 24. Gedicht op de stichting van de Utrechtse Universiteit

24. Commentaar

25. Gedicht voor Utricia Ogle

25. Commentaar

Bibliografie

Curriculum Vitae

Lijst van illustraties

Bijlagen inhoudsopgave van de Opuscula 's; vindplaatsen Inhoud Opuscula 1648

Opuscula 1650

Editie Opuscula 1652

Opuscula 1749

Vindplaatsen van de Opuscula