Noordelijk Oostergo. Dongeradelen


auteur: Herma M. van den Berg


bron: Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dongeradelen. Staatsuitgeverij, Den Haag 1983


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 1]

a De gemeente Westdongeradeel

[p. 2]

Overzichtskaartillustratie

De gemeente Westdongeradeel, getekend naar kaart Topografische Dienst op schaal 1:25 000, 1971, afgedrukt op schaal 1:94 250. Kaders geven de begrenzing aan van de kadastrale minuutkaarten, die afgebeeld zijn bij de behandeling van de betreffende dorpen. Stippellijnen geven de huidige dorpsgrenzen aan.
illustratie