Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel constige refereinen (Refereinen 1528)


auteur: Anna Bijns


editeur: Judith Keßler, Lode Roose en J.B. Oosterman


bron: genomen naar Anna Bijns, Dit is een schoon ende suuerlijc boecxken inhoudende veel scoone constige refereinen, vol scrifturen ende doctrinen, van diueerscen materie, na wt wisen der regelen, als hier int register na volgen, seer wel gemaect vander eersame ende ingeniose maecht (ed. Lode Roose). Uitgeverij Acco, Leuven / Amersfoort 1987  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel constige refereinen (Refereinen 1528)

Anna Bijns

editie Judith Keßler & J.B. Oosterman

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.