De dichtwerken van Bilderdijk. Deel XIII


auteur: Willem Bilderdijk


bron: Willem Bilderdijk, De dichtwerken van Bilderdijk. Deel XIII. A.C. Kruseman, Haarlem 1859


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 40]

Vondel.*

 
Een ruwe diamant, maar van het eerste water;
 
Die door zich-zelven blonk, ontleende kunst ter spijt':
 
Rechtschapen Filomeel by 't schaatrend spreeuwgesnater,
 
En Orfeus by de Pans van onzer Vaadren tijd.
 
Roemruchtig Nederland, door Vondels geest verheven!
 
Waar Vondel slechts altijd uw Vondel niet gebleven!
 
 
 
1793.