Brusselschen Blom-hof van Cupido


auteur: Willem van der Borcht


bron: Guilelmus van der Borcht, Brusselschen Blom-hof van Cupido. Guilliam Scheybels, Brussel 1641


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Brusselschen Blom-hof van Cupido

Guilelmus van der Borcht

bron

Guilelmus van der Borcht, Brusselschen Blom-hof van Cupido. Guilliam Scheybels, Brussel 1641

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr borc002brus01_01
logboek

- 2011-10-19 JV colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar Universiteitsbibliotheek Gent, signatuur: BIB.ACC.012698, scans van Google Books

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Brusselschen Blom-hof van Cupido van Guilelmus van der Borcht in de eerste druk uit 1641.

 

redactionele ingrepen

In het origineel is in het voorwerk een aantal pagina's verwisseld. In deze digitale editie is dit gecorrigeerd.

fol. **8r: ‘alijdt’ → ‘altijdt’: ‘Daer 't altijdt somer is, en altijdt tijdt van vreughden’.

p. 46: in het origineel is een gedeelte van de tekst slecht leesbaar. In deze digitale editie is ‘[...]’ geplaatst.

p. 110: het foutieve paginanummer 100 is gewijzigd in 110.

p. 153: ‘kra mken’ → ‘kraemken’: ‘Met dat ick daer voor 't kraemken stont’.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten.


[fol.*1r]

 

GVILIELMI VAN-DER BORCHT

 

BRVSSELSCHEN

 

BLOM-HOF VAN CVPIDO,

 

GHEDEYLT IN DRY DEELEN,

 

Waer van het eerste Deel zijn Minne-klaghten: Het tweede vreughdige Herders-ghesanghen, Het derde Boertighe Lietjens.

 

Te samen beduydende de aen-komste der Liefde, de Weder-minne, ende de bekomen gunste.

 

Met eyndelinghe voor het tweede Boeck de Rancken van Cupido.

 

TOT BRVSSEL,

 

By Guilliam Scheybels, ghezworen Boeck-drucker, op den Anderlechtschen Steen-wegh, by de Roose.   1641.