Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Mr. Laurens Bake]

Bake (Mr. Laurens), was heer van Wulverhorst, eene kleine Utr. heerlijkheid, die hij geërfd had van zijn vader Joost Baack, den zwager van Hooft. Laurens stud. te Utrecht sinds 1647 en prom. daar. Hij werd 18 Dec. 1702 in de Oude kerk te Amst. begraven.

Schr. Bijbelsche Gezangen, Amst. 1682, 2e dr. Amst. 1721; Amisfoorts lofkrans, heldendicht, Amst. 1694; Gloorroos en Adelgond, herders verjaarspel, Amst. 1748, en werkte mede aan de vertaling der 10e en 13e Satire van Juvenalis. Lambert van den Broek gaf in 1737 zijne nagelaten Mengelpoezy uit.

(Wagenaar, Amsterdam, XI.)