Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Philippus Baldaeus]

Baldaeus (Philippus), of Baelde, geb. te Delft in Oct. 1632, werd theol. stud. te Leiden 1650, was pred. te Batavia van 1655-'65, te Point de Galle, veldprediker gedurende den tocht van Rijklof van Goens op de kust van Malabar, verder pred. te Jaffanapatnam. In 1666 keerde hij naar Ned. terug, werd pred. te Geervliet en overl. daar in 1672.

[p. 34]

Hij schreef: Beschrijving der Oost-Indische kusten Malabar en Coromandel, benevens het eiland Ceylon, Amsterd. 1672. Achter dit werk treft men eene Malabaarsche spraakkunst en een zoogenaamde Ontdekking van de afgoderij der Heidenen aan, waarin de vele fabelen uit de Mahâbhàrata, de Poerana's en de Ramayana gevonden worden.