Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer]

Ledeboer (Lambertus Gerardus Cornelis), geb. te Rotterdam 30 Sept. 1808, stud. te Leiden en was eenige jaren pred. te Benthuizen, welke betrekking hij wegens zijne mystische richting moest verlaten; hij overl. aldaar 21 Oct. 1863.

Hij schreef: Een spiegel dezer tijd ter beproeving der kinderen Gods, voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden, 's-Hage 1841; 's Heeren wegen gehouden met een alles verbeurd hebbenden zondaar, Leiden 1843; Geestelijke lofzangen voor kinderen van de Geref. belijdenis, 's-Hage 1844; Sions lofzangen in benaauwde tijden, 's-Hage 1844; Een a, b, c, door een abéling, 's-Hage 1845; Jezus onder de Heidensche soldaten. Overdenkingen over Joh. XIX, 1-5, naar aanleiding der tijdsomstandigheden en voornamelijk van den toestand van Gods volk, 's-Hage 1849. In zijne jeugd schreef hij anoniem een zeer geprezen Latijnsche verhandeling getiteld: Philetaeri ad juvenes academicos pro patriae salute arma capientes, paraeneticus, Leid. 1831.