Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Samuel Roosendaal, Pz.]

Roosendaal, Pz. (Samuel), Uit Isr. ouders den 19 Jan. 1858 te Borculo geb., begon op 17-jarigen leeftijd zich op het onderwijs toe te leggen, was daarin werkzaam te Zwolle, Gorinchem, Delft en Breda. Na een examen als leeraar in het Engelsch bij het Middelbaar onderwijs afgelegd te hebben, bleek het dat zijne lichaamskrachten niet geëvenredigd waren aan die van zijn geest; hij moest zijne taak te Breda opgeven, en keerde naar zijne geboorteplaats terug. Aldaar richtte hij De Berkel-

[p. 670]

bode op en red. die, werkte mede aan vrijzinnige bladen, en gaf een bundel uit getiteld: Schetsen en Verhalen, en eene novelle: Ferdinand Wilmar. Hij overl. 7 Maart 1889.