Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Petrus Mathias Snickers]

Snickers (Petrus Mathias), den 11 April 1816 te Rott. geb., op 24 Maart 1841 tot priester gewijd, was van Oct. 1848 werkzaam als pastoor te Lutgebroek en van 1853 te Scheveningen. Sedert 1861 stond hij aan het hoofd van het Seminarie te Hageveld en bestuurde sedert 1869 dat van Warmond. Op 25 Juni 1877 werd hij benoemd tot bisschop van Haarlem en ontving op 2 Sept. de hooge wijding. Naar den aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht overgeplaatst, nam hij op 25 April 1883 bezit daarvan, en vierde zijn gouden priesterfeest.

Hij schreef: Pelgrimsreize naar het heilige Land, gedaan in het jaar 1859. 's-Grav. 1863.

J.H.H.