Groot lied-boeck


auteur: G.A. Bredero


bron: G.A. Bredero, Groot lied-boeck, 3 delen, editie G. Stuiveling, A. Keersmaekers, C.F.P. Stutterheim, F. Veenstra en C.A. Zaalberg (deel I); G. Stuiveling, A. Keersmaekers, C.F.P. Stutterheim, F. Veenstra, C.A. Zaalberg en P.J.J. van Thiel (deel II) en F.H. Matter (deel III). Tjeenk Willink-Noorduijn, Culemborg 1975 (deel I) / Martinus Nijhoff, Leiden 1983 (deel II) / Tjeenk Willink-Noorduijn, Den Haag 1979 (deel III)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 129]

Illustraties

[p. 131]illustratie

Afb. 1 Hessel Gerritsz., Postuum portret van G.A. Bredero. Ets, afgedrukt in de Lijck-dichten (1619) en het Groot Lied-boeck (1622).


[p. 132]illustratie

Afb. 2 Onbekende graveur. Verkleinde kopie van de ets door Hessel Gerritsz. (afb. 1). Gravure, afgedrukt in de Nederduytsche Rijmen (1620) en het Geestigh Liedt-Boecxken (1621).
illustratie

Afb. 3 Afb. 1 zoals afgedrukt in het Groot Lied-boeck.


[p. 133]illustratie

Afb. 4 J. van de Velde naar W. Buytewech, Titelblad van Alle de spelen, Rotterdam 1622.


[p. 134]illustratie

Afb. 5 W. Buytewech, De oude man en het meisje. Ontwerptekening voor de gravure door M. le Blon voor BL, lied VII (afb. 13). Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (verz. De Grez).


[p. 135]illustratie

Afb. 6 D. Vinckboons, De minnaar die zijn meisje naloopt in het bos. Ontwerptekening voor de ets door J. van de Velde voor Bl, lied XXX en GBM, Lied CL (afb. 16). New York, The Robert Lehman Collection.


[p. 136]illustratie

Afb. 7 M. le Blon, Boerengezelschap in taveerne. Gravure voor het Geestigh Lied-Boecxken, 1621.
illustratie

Afb. 8 M. le Blon, De bron der minne. Gravure voor de Kleyne Bron der Minne, 1621.


[p. 137]illustratie

Afb. 9 P. Serwouters, Titelplaat van het Groot Lied-boeck Gravure.


[p. 138]illustratie

Afb. 10 P. Serwouters naar M. le Blon, Boerengezelschap in taveerne. Gravure voor het Boertigh Liedt-boeck.


[p. 139]illustratie

Afb. 11 P. Serwouters naar M. le Blon, De bron der minne. Gravure voor De Groote Bron der Minnen.


[p. 140]illustratie

Afb. 12 P. Serwouters, De kunstenaar die zich afwendt van wereldse zaken. Gravure voor het Aendachtigh Liedt-Boeck.


[p. 141]illustratie

Afb. 13 M. le Blon naar W. Buytewech, De oude man en het meisje. Gravure voor BL, lied VII (vergelijk afb. 5).


[p. 142]illustratie

Afb. 14 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De oude vrouw en de jongeman. Ets voor BL, lied VIII.


[p. 143]illustratie

Afb. 15 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar die zijn meisje 's avonds op straat naloopt. Ets voor BL, lied XXVI.


[p. 144]illustratie

Afb. 16a J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar die zijn meisje naloopt in het bos. Ets voor BL, lied XXX en GBM, lied cl (vergelijk afb. 6).


[p. 145]illustratie

Afb. 16b Voorbeeld van de opmaak van een bladzijde met illustratie van het Groot Lied-boeck: Bl. blz. 42.


[p. 146]illustratie

Afb. 17 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De betoverde minnaar. Ets voor BL, lied XXXIX.


[p. 147]illustratie

Afb. 18 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar voor de gesloten deur. Ets voor BL, lied XLIX.


[p. 148]illustratie

Afb. 19 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De afgewezen minnaar in de lusthof van de mei. Ets voor BL, lied LVI.


[p. 149]illustratie

Afb. 20 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De minnaar in het hart geraakt door Amors pijl. Ets voor BL, lied LXIV.


[p. 150]illustratie

Afb. 21 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De jaloerse minnaar. Ets voor GBM, lied LXXXVIII.


[p. 151]illustratie

Afb. 22 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De bedroefde minnaar. Ets voor GBM, lied XCVII.


[p. 152]illustratie

Afb. 23 J. van de Velde naar D. Vinckboons, Het paar onder de boom. Ets voor GBM, lied CIX.


[p. 153]illustratie

Afb. 24 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De begroeting van de schoonheid. Ets voor GBM, lied CXXVI.


[p. 154]illustratie

Afb. 25 J. van de Velde naar D. Vinckboons, Het vaarwel aan de kade. Ets voor GBM, lied CXXXVII.


[p. 155]illustratie

Afb. 26 Onbekende houtsnijder, Amor op de zwaan. Houtsnede, afgedrukt bij AL, lied CLXVII en CXC.


[p. 156]illustratie

Afb. 27 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De christelijke ridder. Ets voor AL, lie CLXXIV.


[p. 157]illustratie

Afb. 28 P. Serwouters naar D. Vinckboons, De christelijke ridder. Gravure, 1614. Amsterdam, Rijksprentenkabinet.


[p. 158]illustratie

Afb. 29 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De ingebeelde jonker. Ets voor AL, lied CLXXXII.


[p. 159]illustratie

Afb. 30 J. van de Velde naar D. Vinckboons, De huwelijksweegschaal. Ets voor AL, lied CXCIII.