Het rosse leven en sterven van de Zandstraat


auteur: M.J. Brusse


bron: M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. W.L & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam 1917 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het rosse leven en sterven van de Zandstraat

M.J. Brusse

bron

M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. W.L & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam 1917 (tweede druk)

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr brus002ross01_01
logboek

- 2007-06-27 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1126 C 36

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Het rosse leven en sterven van de Zandstraat van M.J. Brusse, in de tweede, vermeerderde druk uit 1917. De eerste druk is uit 1912.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 134) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina I]

HET ROSSE LEVEN EN STERVEN VAN DE ZANDSTRAAT

 

[pagina 1]

M.J. BRUSSE
HET ROSSE LEVEN EN STERVEN VAN DE ZANDSTRAAT
DE ROTTERDAMSCHE ‘POLDER’ GESLOOPT

MET 41 HISTORISCHE AFBEELDINGEN NAAR TEEKENINGEN VAN JOHAN BRIEDÉ, AART BIJL, KEES VAN DONGEN EN PIETER DE METS EN FOTOGRAFIEËN BETREFFENDE DEZE INTERNATIONAAL VERMAARDE NACHTBUURT EN WAT DE SLOOPERS ERVAN HEBBENGEMAAKT
TWEEDE VERMEERDERDE DRUK
ZESDE TOT TIENDE DUIZENDTAL

ROTTERDAM MCMXVII
W.L. & J.BRUSSE'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

 

[pagina 133]

INHOUD.


hoofdstuk. Blz.
I. ZANDSTRAATHERINNERING 3
II. DE AMPUTATIE 13
III. WAT DE OUD-MAJOOR VERTELDE 22
IV. IN 'T ROOFNEST 30
V. DE SAMENHANG EN DE MEISJES 39
VI. DE JONGENS 47
VII. BIJ LINDEBOOM, EN VERDEROP 58
VIII. ZONDAG 67
IX. ZONDAGAVOND 76
X. TOOSJE EN KEETJE 85
XI. BUURPRAAT 95
XII. HOE TOOSJE IN DEN POLDER KWAM 104
XIII. DE ARRESTATIE 113
XIV. DE ZANDSTRAAT UITGEBLAZEN ILLUSTRATIES BUITEN DEN TEKST. 123