DBNL

Over het gehele werk

Register van den aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk (4 delen)