Djari/Erven


auteur: Edgar Cairo


bron: Edgar Cairo, Djari/Erven. In de Knipscheer, Haarlem 1978  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Djari/Erven

Edgar Cairo

bron

Edgar Cairo, Djari/Erven. In de Knipscheer, Haarlem 1978

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr cair001djar01_01
logboek

- 2006-9-27 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1277 E 21

 

algemene opmerkingen

Dit bestand geeft, met een aantal hierna te noemen aanpassingen, een diplomatische weergave van Edgar Cairo's Djari/Erven uit 1978.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 2) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[p. 1]

Djari/Erven

 

[p. 3]

Djari/Erven

Edgar Cairo

uitgeverij in de knipscheer b.v. haarlem

 

[p. 4]

Ook van Edgar Cairo bij In de Knipscheer:

Adoebe-lobi/Alles tegen alles. Roman

236 blz. ISBN 90 6265 011 2

1. eerste druk november 1977

2. tweede oplage in nieuw omslag mei 1978

 

‘De publikatie van deze roman is een gebeurtenis. Dat de “lessen” boeiend en beeldend gegeven worden strekt de schrijver niet alleen tot eer, hij bewijst hiermee in de eerste plaats een echte schrijver te zijn. Wat kan men meer wensen! Cairo is een natuurtalent. Hij sleept je mee. Hij laat je Paramaribo en de Surinaamse natuur zien, horen, ruiken, proeven, voelen.’

(Elseviers Magazine, Tom van Ewijk)

 

‘Een boeiend geschreven roman die je in één adem uitleest.’

(Eindhovens Dagblad, Archie Sumter)

 

‘ Een interessante roman en om literaire zowel als buitenliteraire redenen de moeite waard om er kennis van te nemen.’

(Leeuwarder Courant, Ab Visser)

 

‘Laat er geen misverstand over bestaan: Adoebe-lobi/Alles tegen alles is door elke niet-Surinaamse Nederlander probleemloos te lezen. Hij zal verbaasd staan over de buigzaamheid van zijn taal, door de geschiedenis gekneed tot een Surinaams-Nederlandse cultuurtaal waarin Edgar Cairo overtuigend een Surinaams-Nederlandse literaire traditie inzet.’

(De Volkskrant, Jan Kees van de Werk)

 

Djari/Erven

Copyright 1978 Edgar Cairo

Omslagfoto: Willem Diepraam

Grafische vormgeving omslag: Jack van de Heerdt

ISBN 90 6265 025 2