Algemeen letterkundig lexicon


auteur: G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis


bron: Niet eerder verschenen.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

actie-eenheid

Term uit de drama-analyse voor een groep actiemomenten die het handelingsverloop markeren, doordat ze gezamenlijk verwijzen naar één bepaald punt in het drama, nl. het handelingsaspect (handelingsaspecten). Men zou de actie-eenheid kunnen beschouwen als een motief van het drama dat bijdraagt tot de plot of het verloopsplan.

Lit: J.I.M. van der Kun, Handelingsaspecten in het drama (19722).

acteur-2 zie actant actiemoment