Het zelfgewilde einde van oude mensen


auteur: H. Drion


bron: H. Drion, Het zelfgewilde einde van oude mensen. Balans, Amsterdam 1992  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het zelfgewilde einde van oude mensen

H. Drion


Inhoudsopgave

Verantwoording

Het zelfgewilde einde van oude mensen H. Drion

Waarom niet: nu is het genoeg geweest? Prof. mr. Ch.J. Enschedé

Meer wanhoop dan keuze Dr. A.J.F.M. Kerkhof

Zelfdoding van ouderen: een voorstel tot hulp Dr. A.J.F.M. Kerkhof

Zelfmoord Lex Dura

Het voorstel van Drion R. Ferdinandusse

Suicidepil voor ouderen: ‘Een geruststellende gedachte’ M.J.J. Senten, persbericht Stichting Korrelatie

Sterven is een sociale gebeurtenis F. Baneke

Het zelfgewilde leven van ouderen G.B.A.M. Smulders

Utopie over zelfdoding is ouder dan de weg naar Rome Anton van Hooff

Wordt steeds ouder, net als ik; het beste staat ons nog te wachten' Uit: ‘Hedendaagse dialogen’, Lancet (1959)

Noodzaak tot herbezinning op verbod van hulp bij zelfdoding Mr. D.G. Jansen

Negatief beeld van de ouderdom Dr. W.H.L. Hoefnagels

Achterlijke wetgeving J. Mooij

Verzorgingstehuis is geen verpleegtehuis J. Bouma

Als men lichamelijk en geestelijk gezond is E.T.B. Willing-Versteegh

Kwesties van zijn en niet zijn E.T.B. Willing-Versteegh

Betutteling is uit den boze Dr. ir. G.M.M. Houben

Somber beeld van ouderen Mr. W.J. ter Kulve-van Os

Het minste van alle kwaden Drs. J. Tromp Meesters

Onafhankelijke levensstijl Tessa Los

Voor- en tegenspoed achter de rug Drs. R. van Linge

Angst is niet voor simpelen van geest Peter Koolaard

De pil in ons nachtkastje K. van Reeven-Muller

Verstikkende taboesfeer Ir. P.J. de Graaff

Het is me het humanisme wel Ben Hoffschulte

Enkele persoonlijke stemmen H. Drion

Zelfdoding in moreel perspectief Prof. dr. H.M. Kuitert

De dood als vijand zien, dat heb ik helemaal niet H. Drion

Nawoord H. Drion