Etnische minderheden


auteur: Guus Extra, Roeland van Hout en Ton Vallen


bron: Guus Extra, Roeland van Hout en Ton Vallen (red.), Etnische minderheden. Taalverwerving, taalonderwijs, taalbeleid. Foris Publications, Dordrecht 1987


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. V]

Verantwoording

Op 11 juni 1986 vond onder auspiciën van de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant een symposium plaats over etnische minderheden in Nederland. De organisatie was in handen van het Werkverband Taal & Minderheden van de Letterenfaculteit. De hoofddoelstelling van het symposium was het bijeenbrengen van onderzoekers, onderwijsgevenden en beleidsmakers op het gebied van taal en taalgedrag, c.q. taalverwerving. Het ging daarbij zowel om taalgedrag van etnische groepen als om taalgedrag tegenover etnische groepen. Deze bundel vormt de neerslag van het symposium.

 

De bundel bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat bijdragen die gebaseerd zijn op empirisch onderzoek naar processen van taalgedrag en taalverwerving die zich al dan niet in een onderwijscontext voltrekken. Successievelijk richten de bijdragen zich op kinderen (bijdrage 2 t/m 6), jongeren (bijdrage 7) en volwassenen (bijdrage 8 t/m 11). De openingsbijdrage overstijgt het directe blikveld van de bundel en biedt een crosslinguistisch perspectief op taalgedrag in een specifieke taalcontactsituatie.

 

Het tweede deel bevat vooral bijdagen die te karakteriseren zijn als ‘policy documents’ over taalonderwijs en taalbeleid. Vanuit verschillende invalshoeken richten ook deze bijdragen zich zowel op kinderen en jongeren (bijdrage 12 t/m 14) als op volwassenen (bijdrage 15 t/m 17). De beleidsuitspraken zijn uiteraard voor rekening van de betrokkenen anno 1986. Voor verantwoordelijkheid van de redactie is de confrontatie tussen bijdragen en onderzoekers en beleidsmakers over taalverwerving, taalonderwijs en taalbeleid.

 

Tilburg, maart 1987

 

Guus Extra
Roeland van Hout
Ton Vallen