Etnische minderheden


auteur: Guus Extra, Roeland van Hout en Ton Vallen


bron: Guus Extra, Roeland van Hout en Ton Vallen (red.), Etnische minderheden. Taalverwerving, taalonderwijs, taalbeleid. Foris Publications, Dordrecht 1987


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 251]

Lijst van medewerkers

R. Appel
Vakgroep Algemene Taalwetenschap
Universiteit van Amsterdam
Postbus 19188
1000 GA Amsterdam
J. Beijer
Stichting Educatief Steunpunt Volwassen Anderstaligen
Kronehoefstraat 1
5612 HK Eindhoven
W. Coumou
Nederlands Centrum Buitenlanders
Postbus 638
3500 AP Utrecht
G. Extra
Werkverband Taal & Minderheden
Faculteit der Letteren
Katholieke Universiteit Brabant
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
W. Fase
Vakgroep Onderwijssociologie en Onderwijsbeleid
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
D. de Haan
Vakgroep Ontwikkeling en Socialisatie
Sectie Ontwikkelingspsychologie
Rijksuniversiteit Utrecht
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
K. van Helvert
zie Extra
R. van Hout
zie Extra
[p. 252]
J.H. Hulstijn
Instituut voor Toegepaste Taalwetenschap
Vrije Universiteit Amsterdam
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam
A. Janssen-van Dieten
Instituut voor Toegepaste Taalkunde
Katholieke Universiteit Nijmegen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
S. Kroon
zie Extra
J. Kurvers
zie Extra
G. van Leijenhorst
Tweede Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage
P. Muysken
zie Appel
S. Özgüzel
Inspectie Speciale Diensten
Dr. Colijnlaan 341
2283 XL Rijswijk
H. De Smedt
Onthaalcentrum Foyer
Werkhuizenstraat 25
B 1080 Brussel
België
L. Smeekens
zie De Smedt
F. Teunissen
Faculteit Sociale Wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde
Rijksuniversiteit Utrecht
Heidelberglaan 2
3508 TC Utrecht
T.Vallen
zie Extra
[p. 253]
A. Vermeer
zie Extra
K. van der Zouw
zie Extra
A. van de Zwaart
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Directie Basiseducatie
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer