De scheepsjongens van Bontekoe


auteur: Johan Fabricius


bron: Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe. Leopold, Amsterdam 2003 (28ste druk)  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De scheepsjongens van Bontekoe

Johan Fabricius

bron

Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe. Leopold, Amsterdam 2003 (28ste druk)

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr fabr005sche01_01
logboek

- 2004-05-18 LvtL colofon toegevoegd

- 2005-02-25 JvdH conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de achtentwintigste druk van De scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius uit 2003. De eerste druk dateert uit 1923.

 

redactionele ingrepen

p. 39: met → me; ‘Beloof je me dat, Peter?’.

p. 123: Ten → Toen; ‘Toen men hem de volgende morgen overboord liet glijden’.

p. 150: maa ts → maats; ‘Als de maats wat beter met het zonderlinge leven van de zee-schildpadden bekend waren geweest’.

 

Bij de omzetting van het oorspronkelijke tekstverwerkingsbestand naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. III, 2, 6, 8 en 10) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)]

De scheepsjongens van Bontekoe

 

[pagina ongenummerd (p. 3)]

Johan Fabricius

De scheepsjongens van Bontekoe

 

Leopold / Amsterdam

 

[pagina ongenummerd (p. 4)]

Achtentwintigste druk 2003

 

Copyright © Erven Johan Fabricius 1923

Omslagfoto Katinka Krijgsman, copyright © Stichting Internationale

Producties en Impresariaat Jacques Senf

Omslagontwerp Marjo Starink

Tekst lied achterplat Sjoerd Kuyper

Illustraties Dick de Wilde

NUR 283 / ISBN 90 258 4241 0

 

[pagina ongenummerd (p. 5)]

Aan mijn Vader