Duizend jaar bouwen in Nederland


auteur: S.J. Fockema Andreae, R.C. Hekker en E.H. ter Kuile


bron: S.J. Fockema Andreae, R.C. Hekker en E.H. ter Kuile, Duizend jaar bouwen in Nederland (2 delen). Allert de Lange, Amsterdam 1957-1958  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Duizend jaar bouwen in Nederland

S.J. Fockema Andreae, R.C. Hekker en E.H. ter Kuile


Inhoudsopgave

[Eerste deel] Aanvullingen en verbeteringen op deel I

Stad en dorp door Mr S.J. Fockema Andreae Hoofdstuk I Landschaps- en dorpstypen

Hoofdstuk II De vroegste stedestichtingen

Hoofdstuk III Stedestichtingen in het kader der Landsheerlijkheid

Hoofdstuk IV De steden van het Lage Land

Hoofdstuk V De steden van het hooge land

Hoofdstuk VI Stadsuitbreidingen

Hoofdstuk VII Inwendige gedaanteveranderingen

Hoofdstuk VIII Invloed der stad op haar omgeving

Hoofdstuk IX Nieuwe dorpen en steden der late middeleeuwen

Hoofdstuk X Mislukte stichtingen

Hoofdstuk XI De Nederlandsche steden omstreeks 1550 terugblik

De architectuur door Dr E.H. ter Kuile Hoofdstuk I De kerkelijke bouwkunst van het voor-romaansche tijdvak

Hoofdstuk II De kerkelijke bouwkunst van het romaansche tijdvak

Hoofdstuk III De kerkelijke Gothiek tot het einde van de veertiende eeuw

Hoofdstuk IV De kerkelijke Gothiek sinds het einde van de veertiende eeuw

Hoofdstuk V Kasteelen en paleizen

Hoofdstuk VI Stedelijke gebouwen

Bronnen en litteratuur

Lijst van figuren tusschen den tekst

Lijst van afbeeldingen

Register

[Illustraties]

[Tweede deel] Stad en dorp door Mr S.J. Fockema Andreae Hoofdstuk I De overgangen

Hoofdstuk II Havens en fortressen

Hoofdstuk III Stadsvergrotingen tot 1650

Hoofdstuk IV Successen en teleurstellingen

Hoofdstuk V Inwendige wijzigingen

Hoofdstuk VI Nieuwe dorpen

Hoofdstuk VII Buitenplaatsen, landschapsarchitektuur

Hoofdstuk VIII Nieuwe nederzettingen van de 1 e helft der 19 e eeuw

Hoofdstuk XI Stadsuitbreidingen tot ca. 1870

Hoofdstuk X Besluit

De architektuur door Prof. dr. E.H. ter Kuile Hoofdstuk I Renaissance en Manierisme in de 16 e eeuw

Hoofdstuk II Het Manierisme van de 17e eeuw

Hoofdstuk III De aanloop naar het Klassicisme tussen 1620 en 1633

Hoofdstuk IV Het Hollandse Klassicisme ± 1633-1670

Hoofdstuk V De strakke stijl in de laatste decenniën van de 17e eeuw

Hoofdstuk VI De eerste helft van de 18 e eeuw

Hoofdstuk VII De tweede helft van de 18e eeuw

Hoofdstuk VIII Het einde van de Klassicistische traditie

De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland door R.C. Hekker Hoofdstuk I Inleiding

Hoofdstuk II De voorgeschiedenis

Hoofdstuk III De Middeleeuwen

Hoofdstuk IV De Friese-huisgroep

Hoofdstuk V De hallehuisgroep

Hoofdstuk VI De Dwarshuisgroep

Hoofdstuk VII De Zeeuwse-schuurgroep

Hoofdstuk VIII De Vlaamse-schuurgroep

Bronnen en Literatuur

Lijst van figuren tussen de tekst

Lijst van afbeeldingen

Register

[Illustraties] Stad en dorp

De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland