Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Geloof.

 
Geloof, gij vroolijk kind, in stralen, zangen, rozen,
 
In vriendenoogen, maagdenblikken. dichterlied;
 
Geloof in lachen, schreien, blozen....
 
Geloof, geloof - en twijfel niet!
 
 
 
Wel zult ge, al vroeg misschien, uw liefste bloem zien sterven,
 
Wel drijft gij-zelf eens met uw eenvoud bitter spot....
 
Maar och, de droomen, die wij morgen moeten derven,
 
Zij biên ons heden 't reinst genot.

1849.