Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 98]

Dolce far niente.

 
Ik leg in Hollands dierbaar duin,
 
Zoo zacht in 't lauwe zand,
 
En naast mij zit een blozend kind,
 
Een dochter van het strand.
 
 
 
Een zilvren wolkje speelt en drijft
 
Aan 's hemels blauwen boog;
 
En zoele vrede straalt en daalt
 
Op aarde van omhoog.
 
 
 
Het zilvren wolkje lacht en lokt,
 
Als riep het: ‘o ga meê,
 
Reis met mij naar een beter land,
 
Ver over zee bij zee!
[p. 99]
 
Zeg, knaap, indien ge eens vleuglen hadt,
 
Zeg, vloodt gij de aarde niet?
 
't Is heerlijk in dees vrije lucht,
 
In 't grensloos wolkgebied.’
 
 
 
Maar ik - ik leg in Hollands duin,
 
Zoo goed in 't lauwe zand,
 
En naast mij zit een blozend kind,
 
Een aardig kind van 't strand....
 
 
 
Neen, schoon ik, wolkje, met u meê
 
Mocht vliên naar 't schoonste land....
 
'k Ben nu te lui, 'k heb nu te lief,
 
'k Bleef liggen hier in 't zand.

1847.