Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 118]

Idealen.

Aan W.S. theol. stud.
 
Wat gij in uw liefste droomen
 
Ooit uw God hebt afgebeên,
 
't Kerkje tusschen lindeboomen,
 
't Vroolijk landschap om u heen;
 
Velden, die van welvaart ruischen,
 
't Rookwolkje uit de bonte kluizen,
 
Al de liefde van dat oord:
 
Op uw avondwandelingen
 
Kleinen, die zich om u dringen,
 
Grijsaards, luistrend naar uw woord.
[p. 119]
 
Laat die toekomst-idealen,
 
Van Gods zegen overstort,
 
Steeds uw weg, uw hart bestralen,
 
Waar het somtijds donker wordt;
 
Zoo geen vriendlijke aangezichten
 
Meer 't gezellig pad verlichten,
 
Eens met bloemen overspreid, -
 
Zoudt gij schromen, zoudt gij vreezen!
 
Mag de weg niet eenzaam wezen,
 
Die u naar uw dorpje leidt?

1847.