Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 145]

Vliegevreugd en Dichtersmart.

 
Och, mijn plannen, och mijn droomen!
 
't Rijk der muggen is gekomen,
 
En de vliegen, zonder tal,
 
Geven in mijn zonnig huisje,
 
In mijn warm en stoffig kluisje,
 
Wesp en bij haar zomerbal.
 
 
 
'k Ben van nacht schier opgevreten,
 
Uitgezogen, stukgebeten,
 
Door een kannibaalsche mug;
 
En, sinds de eerste morgenglansen,
 
Hoorde ik niets dan vliegen dansen,
 
Die ontwaakten versch en vlug!
[p. 146]
 
Voor dat razen en dat snorren,
 
Voor dat blazen en dat knorren
 
Is mijn meisjen al gevlucht:
 
Voor haar steken half bezweken
 
Zijn de zangstertjes geweken
 
En verdwenen in de lucht!
 
 
 
Monstervliegen, helsche koren
 
Springen om en in mijn ooren; -
 
In mijn haren, in mijn hals
 
Danst een hommel, woest van minne,
 
Met de vliegenkoninginne,
 
Een afgrijselijke wals.
 
 
 
Hoor ze tieren.... kijk ze zwieren
 
In mijn boeken en papieren,
 
In mijn melk en op mijn brood,
 
In mijn inkt en in mijn suiker,
 
In mijn vruchten.... op den ruiker,
 
Die een trouwe hand mij bood....
 
 
 
'k Ben de monsters nagevlogen,
 
Dorst naar 't witte bloed in de oogen,
 
'k Heb ze op stoelen nagewipt;
 
Eén doorboorde ik, twee versloeg ik,
 
Drie vermoordde ik, vijf verjoeg ik,
 
Eén zelfs heb ik.... doorgeknipt!
[p. 147]
 
Ondertusschen, nieuwe drommen
 
Rukten aan met turksche trommen,
 
En een Simson ben ik niet: -
 
Op het werken is geen kijk meer;
 
'k Ben geen kwart ideetje rijk meer
 
En prozaïsch van verdriet.
 
 
 
O, genade voor den zanger!
 
'k Zing en zie en denk niet langer,
 
Afgemarteld, afgesloofd....
 
Legioenen vliegen gonzen,
 
Item Almanakken bonzen
 
Op mijn leêg en brekend hoofd!

1850.