Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Geduld.

 
Een stille, groote deugd, die de englen u benijden,
 
De vrucht van 't rijk geloof, een sieraad van den geest;
 
Een reine lelie in de doornenkroon van 't lijden;
 
't Geheimnisvolle kruid, dat iedre wond geneest!
 
 
 
Een stille psalm der ziel, beproefd.... en trouw bevonden;
 
't Welluidendste gebed in 't zalig Vaderhuis;
 
Als Magdalena's liefde, een losprijs veler zonden;
 
Een glans om 't Kristlijk hoofd, als blonk om Jezus kruis.

1850.