Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 250]

Bij een ‘Fantazie’
van den Kunstschilder J.A. Kruseman.

 
Daar waait een geur van liefde en zegen
 
Van hemelzin en levensvreugd,
 
Van jong geloof en blijde jeugd
 
Van 's kunstnaars edel doek u tegen:
 
En als ge uw blik, nog onverzaad,
 
Verliefd, verteederd en bewogen,
 
Van dit zachtmoedige gelaat
 
En deze vrome, vroolijke oogen
 
Weêr in de koude wereld slaat -
 
Dan voelt ge zooveel zoete smarten,
 
Alsof gij 't beste deel uws harten
 
Bij 't lieve beeld uit 't droomgebied
 
Der kunst - voor eeuwig achterliet.

Op de Tentoonstelling, 1850.