Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 269]

Den Lezer.

 
Broeder, die dit boekske leest,
 
'k Heb gerekend op uw geest.
 
Zoeke of legge uw oordeel, in
 
't Vluchtig rijm, den rechten zin!
 
Zegt ook rijm voor rijm niet veel,
 
Kleintjes maken hier 't geheel,
 
Tal van dichten 't ééne Dicht,
 
Dat ùw tijd u stelt in 't licht,
 
Schildert wat men hoort en ziet
 
Op des geestes wijd gebied,
 
En hoe 't staat met menig man,
 
In ons hollandsch Kanaän;
 
Welk een geest in onze lucht,
 
Streeft en woelt en zint en zucht;
 
En de feilen van den dag
 
Die men niet bedekken mag.
 
't Boekske heeft zijn plicht gedaan,
 
Spoort het ù tot denken aan -
 
Zoo 't u leeren kan noch stichten,
 
Denk: 't zijn ook maar leekedichten!