Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

VIII. Niet aardig.

Leonard is in 't geheel niet geestig.
Dr. Hofstede de Groot ,
Brieven over den Bijbel.
 
In de vaderlandsche kerk
 
Is daar plaats te vinden,
 
Eer en loon (schoon niet naar werk!)
 
Wat ge ook zijn moogt, vrinden.
 
Wees mystiek, (dit blijft gezocht!)
 
Wees zelfs miserabel;
 
Kronkel u in iedre bocht,
 
't Is gansch respektabel.
[p. 276]
 
Wees vervelend, taai en droog,
 
Heb een schat gebreken,
 
Houd een zeker rechter oog,
 
Des noods - steel uw preeken!
 
Maar één ding is streng verboôn,
 
Doodlijkste aller zonden:
 
Wee u, zoo ge in taal of toon
 
Aardig wordt bevonden!
 
Geestigheid heet spotternij,
 
Ongodisme, ketterij;
 
‘Deftig, vormlijk, waardig’
 
Blijft de leus, en, heil den man,
 
Die het vroom verklaren kan:
 
‘'k Ben volstrekt niet aardig!’