Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XX. Question brûlante.

 
De Wil, de vrije Wil! dat was, mijn Theologen!
 
Uw spoorwegkwestie, ja, in onzer dagen strijd:
 
Elk had zijn richting, had zijn lijn, die hij met vlijt,
 
En nijd,
 
Verdedigde voor 't volk, - slachtoffer van een tijd,
 
Zoo veel-, zoo aaklig veel- en nog eens veel-bewogen.
[p. 288]
 
Doch ai! zoo hier als ginds voor kerk, als staat en steê,
 
Wat jammer was van al die lijnen en systemen -
 
Geen schepsel kwam er verder meê,
 
En menig burger waar' tevreê,
 
Zoo 't hasplen, hoe dan ook, nu maar een eind mocht nemen!

1859.