Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XXI. Determinisme.

 
Had ik een vrijen wil ('t kontrarie is gebleken!),
 
'k Zou met dees kwestie nooit mijn sterflijk hoofd meer breken.
 
Doch, wat ik wil of niet, zij laat mij nimmer rust...
 
Is geen Pelagiaan, wien 't lust!