Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XXX. Geven en nemen.

oratio inauguralis.

 
Kritiek mag alles onderzoeken,
 
Want grensloos is haar rechtsgebied,
 
Zelfs de' inhoud der gewijde Boeken -
 
Alleenig maar 't kritiekste niet.

Men heeft getracht in deze vier regels den inhoud weêr te geven - verkort, doch juist - van Dr. J.J. Doedes , Oratio de critica studiose a Theologis exercenda. Traj. ad Rhen. 1859.