Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 293]

XXXI. Nabetrachting van gemelde oratie.

Van mij zult gij nooit de onwetenschappelijke bewering hooren: dit of dat is onmogelijk.
Dr. Doedes .
 
Men vraagt: hoe een scherpzinnig man
 
Zoo iets onnoozels zeggen kan? -
 
Hij wil ons, in zich-zelf, bewijzen, naar ik gis,
 
Dat waarlijk niets onmooglijk is.

1859.