Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 299]

XLVI. Een geloovige.

 
Uit de neevlen zal de Dag
 
Eenmaal zeker rijzen.
 
Schoon niet ik hem groeten mag -
 
'k Zal er eeuwig God voor prijzen:
 
Dat ik op mijn aardschen tocht,
 
Onder weemoed, scherts of lijden,
 
Met een hart voor al wie strijden,
 
Steeds naar 't hoogste zoeken mocht.

1859.