Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 300]

XLVIII. Geen Pilatus.

 
Wat is waarheid! - riep Pilatus,
 
En voorwaar, wel meer dan een,
 
Die, na Christus ijdlen Richter,
 
't Woord herhaalde hier beneên.
 
Des nog scheld hem geen Pilatus! -
 
Wat dit woord tot zonde maakt,
 
't Is alléén de toon en de uitdruk,
 
't Is de wufte mond die 't slaakt.
 
Soms van uit de ziel des strijders
 
Berst het als een vuurge beê,
 
Als een traan vol diepen weemoed
 
En - het vroom Geloof schreit meê.