Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

LIV. De wereld der traditie.

(mikrokosmos.)

 
Vóór het huwlijk werd besloten,
 
Door dit echtpaar, lief, maar dom:
 
‘Onze kindren ('t meisje bloosde!)
 
Zullen worden om en om.
 
Schenkt ons God het eerst een jongen,
 
Luthersch wordt ons eerste kind,
 
En de tweede, knaap of meisje,
 
Volgt ú en wordt Doopsgezind.
[p. 304]
 
Doch mocht de eerste een meisje wezen,
 
In dat liefelijk verschiet,
 
Dan wordt ook de rij geopend
 
Met een kleine Mennoniet.’ -
 
Thans, hun huis telt twalef kindren,
 
Die, tot eer van 't Christendom,
 
Luther eeren, Menno volgen,
 
Vroom en deftig, om en om.
 
Toch waar' 't koppigst Lutheraantje
 
Daar een doopsgezinde geest,
 
Zoo meneer zijn oudste broeder
 
Maar een meisje was geweest!

1860.