Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 312]

LXI. Wetenschappelijke ontwikkeling.

 
Zij hebben saam gekonjugeerd,
 
Gedeklineerd,
 
Hun namen in de bank staan door elkander;
 
Zij kwamen school steeds even laat,
 
Zij deden samen kwaad
 
En de een schreef pensa voor den ander.
 
Ze zijn van de eigen slanke leest,
 
Op menig feest,
 
Met éénen geest
 
Verliefd geweest,
 
Zij deelden saam hun lief en leed, zelfs hun sigaren
 
In hun Latijnsche jaren!
 
Nú zonder schroom, zonder schaamte of ontzag
 
Deklineeren
 
Deze heeren
 
Elkanders talenten, moreel en gedrag;
 
Benijden,
 
Bestrijden,
 
Verkoopen, verraden
 
Elkander in 't duister met woorden en daden!
 
Want beiden maakten naam in de eigen wetenschap,
 
Maar de een heeft in het spoor des anderen gereden,
 
Daar kwam verschil, niet zonder reden;
 
't Ving aan met vriendelijk gekrab,
 
Maar steeg allengs van trap tot trap.....
 
Dat grijpt elkander nu in 't hart als in de haren....
 
Och, of ze nog maar weêr (in 't klein) kwâjongens waren!