Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

LXXXV. Voorzichtig!

 
Verkondt wat gij gelooft en denkt,
 
Mits gij 't maar zóó bewerkt,
 
Dat uw opinie niemand krenkt,
 
En dat geen schepsel 't merkt!