Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XCVII. Weemoed en hope.

 
Op den bodem van het leven,
 
In de diepte van het hart
 
Rust de Weemoed
 
En de Smart;
 
Maar de Hope rijst er neven,
 
In 't geslingerd menschenhart.
[p. 333]
 
Tusschen weemoed, strijd en hope
 
Vliedt het leven snel voorbij:
 
Waakzaam, werkzaam
 
Wachten wij
 
Dat het Raadsel zich ontknoope,
 
Wat ons korte leven zij