Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 334]

XCIX. De practici.

 
Durf te leven! kwel u niet
 
Met te veel gedachten,
 
Werk uw werk en zing uw lied
 
Onder blij verwachten!
 
Vroom en vroolijk, frisch en vroeg
 
Met de zonne wakker,
 
Strek uw handen naar den ploeg
 
Op den grooten akker!
 
 
 
Blik in 't rond, doch wijd uw vlijt
 
Niet aan 't spekuleeren;
 
Vriendje, hebt ge zooveel tijd
 
Tot filozofeeren?
 
Mooi! zoo koomt ge juist van pas
 
Voor een tal van zaken;
 
Menig stal van Augias
 
Is nog schoon te maken!
 
 
 
Denken doodt en doen verlicht,
 
Op! de mensch moet handlen;
 
Niet staêg met bedrukt gezicht
 
Als in droomen wandlen!
 
Kracht, gezondheid, raad en baat
 
Voor uw zielenooden,
 
Is in de' arbeid, in de daad
 
U van God geboden!
[p. 335]
 
Werk en min, ziedaar de troost!
 
Bouw een huis op aarde!
 
Leef en streef voor gade en kroost!
 
Kweek de schoone gaarde!
 
Menig nokkend filozoof
 
Wien zijn huis bekeerde
 
Tot echt-menschelijk geloof -
 
Dat zijn kind hem leerde!
 
 
 
Wie, uit liefde, een heilgen Plicht
 
Hart en hoofd wil geven,
 
Zal zijn God en vrede en licht
 
Vinden in het leven;
 
Meer dan hij die, suf en sip,
 
Dag en nacht blijft zoeken
 
Naar een reedlijk Godsbegrip
 
In de nieuwste boeken!

1860.