Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 20]

Het Liedje van Verlangen.

 
Een knaapje leunt aan moeders schoot
 
Vol slaaps de knippende oogen,
 
En houdt zich wakker, taai en groot,
 
Met knikkebollend pogen.
 
Hij 's bang in 't donker, bang alleen;
 
Hij wil niet heen,
 
Blijft talmen, treuz'len, hangen.
 
Het dwaze jonkske dwingt,
 
En zingt
 
Een liedje van verlangen.
 
 
 
Reeds half het offer van den dood,
 
In dorre levensgaarde,
 
Bukt zich een grijsaard naar den schoot
[p. 21]
 
Der trouwe moederaarde.
 
Maar zeg hem niet: 't is tijd van rust!
 
Schoon afgeleefd in iedren lust,
 
Hij hunkert nog te blijven:
 
Hij zucht en hijgt, maar juicht en lacht,
 
Hij leeft slechts om, met kunst en kracht,
 
Den doodslaap te verdrijven.
 
Hij 's bang in 't donker - bang alleen,
 
Hij wil niet heen,
 
Blijft meêdoen, beuz'len, hangen;
 
De dwaze grijsaard dwingt,
 
En zingt
 
Een liedje van verlangen.

1853.